Et (@) İşareti Nasıl Yapılır?

Et (@) İşareti Nasıl Yapılır?

Et İşareti Nedir? (@)

Et işareti olarak telaffuz edilen internet simgesi; bir adresin bulunduğu sunucuyu bildirmek maksadıyla kullanılıyor. sonic@gmail.com örneğinde olduğu gibi; öncelikle kullanıcı adı ve sonrasında ilgili platform belirtilir. Buradaki maksat; Gmail sunucusundan sonic isimli kullanıcı olarak, dijital bildirimler için kullanılır. 


‘dan, ‘den gibi tamamlayıcı öge olarak, sunucu ve kullanıcıyı birleştiren bir köprü harftir. Et işareti, öncelikle Fransızca kökenindeki à harfinin sesli söylenişinden İngilizce bir sembole dönüşmüştür. Ancak sembolün ve okunuşunun ilk kullanıldığı kaynaklar hakkında gerçek bilgiler bulunmamakla birlikte, tahminlere dayalı olarak kaynaklar belirtilmektedir.


Et İşareti Bilgisayarda Nasıl Yapılır? (@)

Et işareti mobil cihazlarda klavyede hazır olarak sunulur. Kullanıcılara kolaylık sağlanması adına rakamsal klavyede yer alır ve klavye metin tamamlamalarında otomatik olarak önerilir.


Bilgisayarda et işareti yapmak için;


Alt gr + Q tuşlarına basarak @ işareti yazabilirsiniz.

CTRL + ALT + Q tuşlarına basarak et işareti yazabilirsiniz.

Kopyala yapıştır yöntemiyle @ sembolünü ctrl + c yapıp kopyalayabilir ve ardından ctrl + v yaparak ilgili ekrana yapıştırabilirsiniz.

PC klavyelerinde yapılan @ işareti, F klavye ve Q klavyeye göre farklılık gösterir. Genellikle Q klavye kullanılmakta ve et işareti Q harfinin iç opsiyoneli olarak aynı tuşta yer almaktadır. Alt opsiyonuna tıklayarak kuyruklu a şeklinde ifade edilen internet sembolünü yazabilirsiniz.


F Klavyede Et İşareti (@ İşareti) Nasıl Yapılır?

F klavye kullanımlarında et işareti yapmak için F tuşundan yararlanabilirsiniz. Q harfi yerine F harfi bulunan tuş takımında alt gr + F tuşlarına basarak @ işaretini kolayca yapabilirsiniz.


Türkçe dil karakteri için özel olarak geliştirilen F klavye, 20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylanarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde halen kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunda F klavye kullanılmaktadır.


F klavyede et işareti yapmak için;


Alt Gr ve F tuşuna basarak, F klavye özelliğine sahip bir bilgisayarda et işareti yapabilirsiniz.

Alt ve 64 tuşlarına basarak, F klavyede @ işareti yapabilirsiniz.

Ctrl + alt ve F tuşlarına birlikte basarak yine F klavyede et işareti yapmayı başarabilirsiniz.

Q klavyelerde bu opsiyonları kullanarak et işareti yapılmaz.


İngilizce Klavyede Et İşareti Nasıl Yapılır? (@)

Q klavyelerde et işareti alt gr + Q tuşuna basarak yapılır. Ancak farklı dillerde ve farklı özelliklerde tasarlanan klavyeler için @ işaretleri farklı konumlarda ve farklı tuş kombinasyonları ile yapılır. İngilizce klavyede et işareti ve diğerleri şu şekildedir;


Türkiye için Türkçe bir klavyede Alt Gr + Q tuşlarına basarak.


Sayısal tuş takımı olan laptoplarda; Ctrl + Alt + 2 veya Alt + 64 tuşlarına basarak @ işareti yapılır.

ABD için İngilizce klavyelerdeyse; Shift + 2 tuşlarına basılarak et işareti yapılır.

İngiltere için İngilizce klavyelerde; Shift + ‘ tuşlarından et yapılır.

Global İspanyol klavyesinde Alt Gr ve 2 tuşlarının kombinasyonuyla @ işareti yazılır.

Farklı dillerde tasarlanan klavyelerden ayrıca İtalyan klavyesinde Alt Gr + Q ve Fransız klavyesinde, Alt Gr + à tuşlarına basılarak t işareti elde edilir. 


MAC'te Et İşareti Nasıl Yapılır?

Mac Os bilgisayarlarda kullanılan et işareti; 2 tuşu üzerinde yer alan kombinasyon ile sağlanır. İngilizce Mac klavyelerde Shift + 2 tuşlarına basarak ve Türkçe Mac klavyelerde Alt + 2 tuşlarına basarak et işaretini yapabilirsiniz. 


Mac bilgisayarların işletim sistemleri ve tuş takımları farklı özelliklere sahip şekilde tasarım ediliyor. Bir Mac bilgisayara ancak bir Q klavyeyi ek donanım olarak bağlarsanız, standart et işareti yapabilirsiniz.


Kuyruklu A Ne İşe Yarar?

Kuyruklu A olarak tanımlanan ve et şeklinde seslendirilen dijital simge, posta sunucularında kullanılır. Sunucu ve kullanıcı adı arasında yer alan simge, e-posta adreslerinin olmazsa olmaz sembolüdür.


Gmail, Hotmail, Outlook gibi posta sunucularından, eposta gönderimlerinde adres bilgisi için yazılır. Posta pulu olarak düşünebilirsiniz. Nerden gönderildiği ve nereye gönderildiğini belirtmek ve gönderilen posta sunucusundaki gönderen kişiyi belirtmek üzere adreste yer alır.


Et işareti; küçük a harfinin etrafında bir halka olarak yazılır. Kuyruklu olarak ifade edilmesinin nedeni budur. İlk üstü çizgili a harfinin zaman içerisinde kuyruğunun uzatılarak kullanıldığı düşünülüyor. Ancak dış kısmı odak aldığınızda 3 boyutlu küçük e harfi olarak da düşünülebilir. 


Elektronik posta adreslerinde gönderen kişi ve gönderilen platformun bilgilerini bağlaç şeklinde birleştiren bir dijital semboldür.


Klavyeden (@) Et İşareti Nasıl Yapılır?

Türkçe klavyelerde Q ve F klavye özelliklerine göre et işareti yapılır. Yaygın olarak kullanılan Q klavye özelliklerinde alt gr + Q tuşlarına basılarak yapılan @ işareti F klavye özelliklerinde alt gr + F tuşuna basılarak yapılır.


Mac klavyelerde Shift 2 tuşlarına basılarak yapılan et sembolü, İngilizce klavyelerde;


Amerika’da Shift + 2 tuşlarına basılarak

İngiltere’de Shift + ‘ tuşlarına basılarak yapılır.

Kullanılan bilgisayarların klavye özelliklerine ve araç takımlarına göre tüm tuşların fonksiyonel şekilde kullanılması sağlanabilir. Ancak ek donanım kullanılarak örneğin F klavye sahip bir laptopa Q klavye bağlanarak Q modunda kullanılabilir.


F klavye kullanımlarında ayrıca Alt ve 64 tuşlarına sıralı olarak basınca yazılabiliyor. Türkiye ve Türkçe için dizayn edilen Q ve F klavye özelliklerinde Alt Gr ve Alt tuşları kullanılarak, harflerin tuş takımındaki konumlarına göre kullanım sağlanıyor.


Mobil klavyelerde ise elektronik posta gönderimlerinde harf klavyesinde Space tuşunun hemen yanında bulunur. Ancak diğer kullanımlar için rakamsal tuş takımında yer alır. Sosyal medyanın da etkin bir sembolü haline gelen @ işareti genellikle kişi bildirimlerinde kullanılıyor. 


Kişiye ya da kişiyle veya kişiden bilgisini ifade etmek için @isim şeklinde yazılıyor.


Et İşareti Kalem İle Nasıl Çizilir?

Her zaman bilgisayar başında olmayabilirsiniz. Veya bir alışveriş esnasında mail adresinizi kalemle yazmanız gerekebilir. Türkçe alfabesi ve sembollerinde olmayan ve ancak sonradan yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olan @ işareti, klavyede yapmakta daha kolaydır. 


Et işaretini kalem ile çizmek için öncelikle küçük bir a harfi yazın. Ancak klasik Türkçe a harfi olması gerekiyor. Yan kısımdaki kısa çubuktan elinizi çekmeden harfi etrafında bir halka oluşturun. Harfe bir kuyruk yapar gibi uzatın ancak halkayı birleştirmeyin.


Kimileri soru işareti sembolünü kullanarak kimileri ise önce dair çizip içerisinde minik a harfi yazar. Bu tamamen özgünlükle alışkanlıkla alakalı olup, en kolay yöntemi a harfini dairelemektir.


Et İşareti Tarihçesi - Et İşareti Diğer Adı Nedir?

Et işareti tarihçesi, bilinen ve tahmin edilen kayıtlara göre 1674 yılında resmiyette de kullanılmaya başlanmıştır. O tarihte İsveç mahkemesi ile "magistrate" arasında yapılan protokol içeriğinde kullanılmıştır.


Fransız alfabesinde kullanılan à harfinin hem şekil özelliğinin hem seslendirilişinin alınmasıyla güncel kullanımına başlanmıştır. Esasen at şeklinde okunan ancak Fransız aksanı seslendirmesiyle yumuşak geçişli et şeklinde ifade edilen semboldür.


Amerikan tarihinde ise elektronik posta kullanımlarında yapılan anketler neticesinde kullanımına başlanmıştır. Sunucu ve kullanıcı arasında kullanılması önerilen $ sembolü yerine kullanılması önerildiği, kaynak belirtilmeden ifade edilen bilgilerdendir.


Et işaretiyle alakalı yapılan bazı rivayetlere göre de Portekiz ticari filolarında kullanıldığı belirtilir. Özellikle deniz ticaretlerinde kullanılan sembolün, zamanla güncel kullanımlarda ve dijital sembol olarak kullanıldığı rivayet edilir. Tıpkı internet gibi, tam olarak nasıl kullanılmaya başlandığı kaynağının nereden ve nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor.